Jdi na obsah Jdi na menu
 


     Areál kralické sokolovny nabízí široké možnosti převážně sportovního vyžití. K dispozici jsou tenisové kurty, dětské  hřiště    a hřiště na volejbal nebo nohejbal.            

 img_20190427_093025.jpg

Tenisové kurty

Tělocvična v sokolovně je vybavena základním cvičebním nářadím a pomůckami pro široké spektrum pohybových aktivit. Dále je svými prostorami vhodná pro všechny běžné kolektivní sporty (basketbal, minikopaná, volejbal, nohejbal, stolní tenis,florbal, badminton apod.). V tomto duchu jsou prostory sokolovny v zimních měsících využívány a plně vytíženy v průběhu celého týdne ,víkendy nevyjímaje.

 img_20190427_121243.jpg

malý sál

V areálu sokolovny je rovněž vybudována posilovna,která zájemcům o kondiční posilování nabízí plnohodnotné možnosti vyžití.Posilovna

V plánu využití tělocvičny nacházejí své místo pravidelná setkaní oddílů stolního tenisu a florbalu,své místo zde mají jednotlivé druhy pohybových cvičení a aerobik žen.

Vnitřní prostory sokolovny jsou rovněž vhodné pro pořádání kulturně společenských akcí. K pravidelným a zdařilým akcím patří tradiční sokolský ples s bohatou tombolou a v neposlední řadě bývá sokolovna centrem hodového veselí při Martinských hodech,které se v obci pravidelně konají .

Příjemné posezení nabízí prostory klubu Posezení v klubunebo přilehlá terasa se skvělým výhledem na tenisové kurty.

 

Terasa 

 

 

 

 

 

V tomto báječném zázemí se pravidelně odehrávají převážně tenisové turnaje,které již mají tradici, ale i nohejbalová klání nadšenců tohoto sportu, stejně tak i sportovně společenské akce , pořádané organizacemi , ale i jednotlivci.

Posezení na terasePohled z terasy na kurty                                                                                    

Zde je k dispozicii prostor s vhodným zařízením pro možné rožnění , opékání nebo grilování. 

Zázemí pro opékání a rožnění

 

Úvodem

    V polovině devadesátých let došlo k plynofikaci vytápění sokolovny, což bylo přínosem pro snadnější udržování režimů vytápění, tedy k akčnímu využití jejich prostor pro cvičení a provozování sportovních her.Koncem devadesátých let byl dokončen areál tenisových kurtů. Rovněž byly upraveny a zprovozněny prostory klubu a sauny.Byla vybudována terasa a upraveny prostory v bývalé uhelně a kotelně.Postupně došlo k rekonstrukčním pracem, zejména v roce 2000, kdy dostala sokolovna také nový fasádní nátěr. Postupně došlo k vybudování zastřešení terasy a vybudování ochlazovacího bazénku k sauně. V roce 2007 došlo na základě havarijního stavu k nutné komplexní rekonstrukci kotelny a k instalací nového boileru na ohřev TUV . V roce 2009 byla provedena výměna starých dřevěných oken za plastová. Dalším krokem k zateplení budovy byla v roce 2010 pokládka tepelně-izolační vaty mezi stropy a podlahu půdy , kdy byly zároveň půdní prostory vyklizeny a vyčištěny. V roce 2009 byla uspořádána veřejná sbírka na opravu střechy sokolovny jejíž výnos bohužel  nedosáhl potřebné výše a rekonstrukce byla odložena. Z důvodu nevyhovujícího stavu pódia v sokolovně  muselo dojít v roce 2012 k jeho celkové rekonstrukci, kdy musely být zcela vyměněny nosné trámy a následně položena nová podlaha. Práce si vyžádaly i spoustu dalších zednických úprav. Dále musela být provedena úprava prostorů pod pódiem tzv. “pekla“, kde bylo provedeno podbití podlahy s vložením izolace, rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení a opět spousta zednických a malířských úprav. Toto dílo se podařilo díky nezměrné pomoci ze strany obce. V roce 2013 proběhla instalace rolovacích žaluzií pro  potřebné oddělení  jednotlivých sálů od přísálí.

V roce 2016 bylo u sokolovny otevřeno nově zmodernizované a vybudované dětské hřiště, které  obec vybudovala na pozemku ,který byl za tímto účelem  na obec převeden. V lednu 2017 byla provedena výměna osvětlení obou sálů sokolovny, kdy stará zářivková tělesa byla nahrazena LED panely s podstatně lepší svítivostí, ale zejména se znatelně nižší spotřebou elektrické energie.

V roce 2018 byla díky sponzorovi (rodina Caskova) a brigádnické činnosti provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení a rekonstrukce prostorů bufetu ("pekla")- viz. foto. V listopadu 2018 bylo přistoupeno k výměně zastaralých plynových kotlů, které vykazovaly velkou závadovost , nespolehlivost a citelně vyšší spotřebu plynu. Nově je kotelna osazena úspornými kondenzačními kotly s automatickou regulací otopné vody  s ohledem na venkovní teplotu a dále regulací ohřevu TUV. V roce 2019 byly díky sponzorskému přispění firmy ČEZ pořízeny nové stoly a lavice pro terasu (zahrádku) z masivu. V květnu 2020 provedena výměna staré střešní krytiny na terase.20200517_184934.jpg