Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tělovýchova má v Kralicích dlouholetou tradici. S organizovanou tělovýchovou se zde začalo v dubnu 1918, kdy byla založena Tělocvičná jednota Sokol.

sokol-1928.jpg

 

Členové Sokola se ihned po založení dali do cvičení. Nebyla žádná tělocvična a proto se cvičilo jen venku, samozřejmě jen v létě a za pěkného počasí. Ve dvacátých létech byla získána pro cvičení místnost v soukromém bytě, to však bylo řešení jen provizorní.

 

Dne 13. prosince 1929 bylo na schůzi výboru Sokola usneseno postavit novou sokolovnu.  Vlastní stavbu postavili členové TJ v letech 1930-1932 na vlastním pozemku z vlastních peněz, bez přispění obce, pouze z darů členů a přátel a občanů i okolních obcí.stavba-sokolovny2.jpg

stavba-sokolovny.jpg                                                                

  Každý člen byl povinen odpracovat 130 hodin zdarma a darovat 1mkamene.

Při zahájení stavby bylo celkem 90 členů, při dokončení 149.  Chtělo to velké úsilí, ale 21. srpna 1932 byla sokolovna slavnostně otevřena. V této tělocvičně bylo možno pravidelně cvičit a postupně byla vybavována nábytkem a tělocvičným nářadím. Mimo cvičení ZRTV členové Sokola hráli divadelní představení a pořádali taneční zábavy. Těmito akcemi získávali peníze potřebné k splácení dluhů spjatých s výstavbou sokolovny.

.stary-sal-sokolovny.jpg         stary-sal-sokolovny2.jpg

Po roce 1938 a “Mnichovské zradě” přišla roku 1939 okupace ČSR německými fašisty, kterým byla činnost Sokola trnem v očích. Vše, co by mohlo působit na národní cítění, muselo být umlčeno. Proto v březnu 1941 Němci zakázali činnost Sokola a rozpustili jej. Avšak 9. května 1945 se náš národ opět dočkal svobody a po prvních dnech nadšení se probouzela činnost jednotlivých organizací a tedy i Sokola. Opět se začalo cvičit a objevila se i kulturní činnost.

pred-sokolovnou.jpg            za-sokolovnou.jpg

Práce a úpravy na sokolovně

V průběhu války byli v kralické sokolovně ubytováni pracovníci, kteří do Kralic byli přiděleni z různých míst naší vlasti. Pracovali na kralickém nádraží, které rozšiřovali o další koleje. V sokolovně, kde byli ubytováni měli i svoji kuchyň. Budova tím velmi trpěla. Škody byly nejen na budově, také tělovýchovné nářadí bylo značně poškozeno nebo ztraceno. V roce 1948 se sokolovna dočkala nové podlahy. Stará prkna byla vytrhána a byla nahrazena novými parketami.

V roce 1957 bylo v sokolovně postaveno nové hygienické zařízení, stávající již nevyhovovalo a musela být provedena přístavba. Hygienické zařízení bylo dáno do povozu v prosinci roku následujícího. Roku 1957 byla také prováděna úprava sklepa – skladu na uhlí. Byl vyčištěn ucpaný odpadní kanál a sklep vybetonován.

V letech 1966 a 1967 byla sokolovna rozšířena o další vybavení. Nejprve šlo o telefon, později přibyly 2 kusy ribstolu, kožená žíněnka, olympijská kladina a lano na šplh. Další úpravou bylo oplocení fotbalového hřiště, které tak dostalo plechový plot.

V zájmu zajištění co nejlepších podmínek mladým lidem se zájmem o sport a tělovýchovu byla sokolovna roku 1988 vybavena kruhy, 2 pérovými můstky a konstrukcí tyčí na šplh. foto-stare-sokolovny.jpg

Generální oprava sokolovny.

V roce 1975 se v Kralicích chystala velká akce. Sokolovna byla postavena v roce 1932. Na tehdejší dobu to byla budova velmi pěkná a prostorná, během let však přestala vyhovovat provozu činností tělovýchovných i kulturních. Proto MNV společně s Tělocvičnou jednotou připravili generální opravu a přestavbu sokolovny. Práce byly zahájeny ještě téhož roku a aby byl provoz sokolovny udržen co nejdéle byly prováděny nejdříve práce vně budovy. Pracovalo se každý týden o víkendu, práce se prováděly brigádnicky, bezplatně. Roku 1975 byly provedeny veškeré práce na základech přistavované části sokolovny, byly položeny stropní panely a postavena značná část ostatního zdiva.

V roce 1976 končí provoz sokolovny. Cvičení ZRTV bylo prováděno jen venku a schůze výboru se přesunuly do hostince u nádraží. Uvnitř sokolovny se pilně pracovalo. V roce 1977 bylo kralickými občany odpracováno 4226 brigádnických hodin. Na rok 1978 zůstaly jen dokončovací práce v sokolovně a úklid kolem sokolovny. V neděli 29. října 1978 byla sokolovna slavnostně otevřena.

Kopaná      (Historie)   

Kopaná se hraje v Kralicích od roku 1932. Oddíl kopané byl založen 5. srpna 1932 ve 20 hodin na schůzi nadšenců kopané v hostinci u paní Široké. Tehdy se však kopaná hrála pod hlavičkou sportovního klubu (SK).

Dne 6. září 1950 byla u nás v Kralicích společná schůze členů sportovního oddílu a členů Sokola a došlo ke sjednocení SK se Sokolem. Hřiště bylo nejdříve zbudováno za těžkých podmínek ve Chmelenicích. V roce 1966 bylo vybudováno nové za sokolovnou. Toto hřiště však bylo malé a mělo velký spád a drnovitost. Ještě v roce 1966 se prodlužovalo o 25 m na západ a vyrovnávalo se. V době úprav byl fotbal hrán na hřišti v Rapoticích. Po dokončení bylo hřiště v červnu 1967 odborně zatravněno a podzimní mistrovství se hrálo již na novém hřišti za sokolovnou.

Lední hokej     (Historie)     

Hokej v Kralicích se začal hrát v roce 1939 na rybníku Pivovárek a úroveň hry zde byla velmi dobrá. V padesátých letech bylo zbudováno kluziště na loukách. V roce 1951 se kraličtí hokejisté stali přeborníky kraje, za což hokejisté dostali diplomy a putovní pohár.

Roku 1965 však byla provedena regulace potoka Jinošovky a hokejové hřiště muselo být přemístěno. Hned v roce 1965 bylo zbudováno nové hokejové hřiště těsně za sokolovnou. Značnou práci dalo rovnání terénu, přesto však terén ideálně rovný nebyl a na straně, kam mohlo slunce led tál. Udělat led bylo velmi namáhavé. Na tomto hřišti se hokej hrál do roku 1974. Po ukončení GO sokolovny se již hokejové hřiště neobnovovalo a kraličtí hokejisté tak nadále hráli jen soutěž neregistrovaných na kluzišti v Třebíči, později v Náměšti.

Odbíjená

V šedesátých letech fungoval v Kralicích i oddíl odbíjené. Ten byl však v činnosti pouze do roku 1975. Tehdy hřiště pro odbíjenou sloužilo, podobně jako hřiště na hokej, ke skladování stavebního materiálu pro GO sokolovny. Po ukončení oprav již oddíl obnoven nebyl.

Minikopaná

 

Od roku 1982 se každý rok v Kralicích uskutečňovala soutěž v minikopané “Memoriál Antonína Vaňka” rozhlasových pracovníků z celé naší republiky. Soutěžila jak družstva mužů, tak družstva žen. Na fotbalovém hřišti si “rozhlasáci” udělali 4 hřiště pro minikopanou a tam soutěžili.V současnosti se již tento turnaj v Kralicích nepořádá.